Soutěž na fb: Pošlete fotku naši knížky v knihkupectví. Odměníme každého!

Pošlete fotku naši knížky v knihkupectví. Napište název knihkupectví a adresu sem na fb. Kočka v síti by měla být k dostání po celé České republice s přesahem na Slovensko. Odměníme každého!
#‎kockavsiti‬  #‎catinthenet‬